Általános Szerződési Feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek

(ÁSZF)

a

www.diuss.hu

honlapon felkínált termékek megvásárlására

 

Szolgáltató:

Diuss Creative Kft. 

 

Az ÁSZF hatálybalépésének időpontja:  2014 Jan. 01

 

 

 1. Általános adatok, elérhetőségek

 

 

 • A Szolgáltató adatai

A www.diuss.hu honlapot üzemeltető, jelen ÁSZF feltételei szerint internetes csomagküldő szolgálatot működtető Szolgáltató cégneve:

Diuss Creative Korlátolt Felelősségű Társaság

(továbbiakban: a Szolgáltató)

 

A Szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Emma u. 2.

 

A Szolgáltatót nyilvántartásba vevő Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság

 

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-171475

 

A Szolgáltató adószáma: 24313186-2-42

 

A Szolgáltató képviselője: Szemler Istvánné Erdélyi Rozália ügyvezető

 

A Szolgáltató honlapjának címe: www.diuss.hu

(továbbiakban: a Honlap)

 

A Honlapon található adatok, fotók, leírások a Szolgáltató tulajdonát képezik, ezért azok egyedi/tömeges összegyűjtése, lementése, tárolása kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásos engedélyével lehetséges.

 

 • A Szolgáltató elérhetőségei, ügyfélszolgálat

A Szolgáltató telefonszáma: +36 30 507 4905

 

A Szolgáltató e-mail címe: diuss@flashcom.hu

 

A Szolgáltató az Igénybevevők kérdéseinek megválaszolására, reklamációik kezelésére telefonos Ügyfélszolgálatot tart fent a jelen pontban rögzített telefonszámon, munkanapokon hétfői napokon 13:00-15:00 óra között. A Szolgáltató az 1. pontban rögzített e-mail címre, illetőleg a Szolgáltató székhelyére érkező leveleket munkanapokon fogadja és kezeli.

 

 • A Szolgáltató Felügyeleti Szervei

1.3.1. Kereskedelmi hatóság:

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője

Címe: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

 

Telefonszáma: + 36 1 401 1400

 

1.3.2. Engedélyező hatóság

 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság

Címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Postacím: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5.

Telefonszáma: +36 1 333 0147

1.3.3. Panaszügyintézés, Panaszfórumok:

Az Igénybevevő a termékkel, szolgáltatással, a Szolgáltatóval vagy a Honlappal kapcsolatos panaszait a Szolgáltató 1.1 és 1.2. pontban rögzített elérhetőségein és módokon (szóban, írásban levélben, ill. e-mailen) jelezheti, aki mindent megtesz a panasz vonatkozó jogszabályoknak megfelelő orvoslása és az Igénybevevő elégedettsége érdekében.

A panaszügyintézés helye megegyezik a Szolgáltató 1.1. pontban közölt székhelyével.

Fogyasztóvédelmi hatóság:

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Bp., Pf.: 144.

Telefonszám: +36 1 450 2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszáma: +36 1 488 21 86

E-mailcíme: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 • A Szolgáltató kereskedelmi tevékenységére vonatkozó főbb jogszabályok:
 1. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 2. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 3. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 4. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 5. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

Jogszabályszövegek elérhetőek innen: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

 

 

 1. Szerződéskötésre vonatkozó információk

 

 • Szerződéskötésre vonatkozó általános információk

A Honlapon kínált Termékek előállítása, értékesítése, valamint szállítása Magyarország területén történik.

A Honlapon történő vásárlás távollevők között kötött szerződésnek minősül, amely ügyletre az 1.4. pontban meghatározott jogszabályok vonatkoznak.

A Honlapon kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, az ilyen módon kötött szerződés később nem hozzáférhető.

A Honlapon történő szerződéskötés nyelve a magyar.

A Honlapon feltüntetett árak és díjak bruttó árak/díjak, azokat további adó nem terheli. A Szolgáltató a Honlapon értékesített termékek, szolgáltatások fizetésével, szállításával kapcsolatos járulékos költségekről az Igénybevevő által választható egyes fizetési-, szállítási módoknál a szerződés megkötése előtt a Honlapon ad részletes tájékoztatást, a teljes Szolgáltató részére megfizetendő összeg a szerződéses nyilatkozat megtétele előtt a Honlapon egyértelműen megjelölésre kerül.

A Szolgáltató a Honlapon értékesített termékek fizetésének, teljesítésének, szállításának módjairól, részletes feltételeiről az Igénybe vevő által választható egyes fizetési-, szállítási módoknál a szerződés megkötése előtt – a 2.2. pontnak megfelelően - a Honlapon ad részletes tájékoztatást.

A Honlapon a jelen ÁSZF feltételei szerint köthető – Igénybevevő külön regisztrációját nem igénylő - szerződések tárgya:

– Termékek vásárlása a 2.2. pont rendelkezéseinek megfelelően

A Honlapon a jelen ÁSZF feltételei szerint köthető szerződések tárgyát képező Termékek lényeges jellemzőiről az Igénybevevő a szerződés megkötése előtt a Honlapon talál részletes információkat.

A Honlapon a szerződések elektronikus úton való megkötésének technikai lépései a 2.2. pontból ismerhetőek meg.

A Honlapon történő szerződéskötésnek feltétele a jelen ÁSZF Igénybevevő általi megismerése és elfogadása.

A Szolgáltató által a Honlapon értékesítésre kínált termékek nemesfémből készült ékszernek, nemesfém tárgynak minősülnek, amelyek készítésére és javítására a Szolgáltató az ezen tevékenységre irányadó jogszabályok alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatósága 1.3.2. pontban foglalt engedélye alapján jogosult. A Honlapon kínált egyes Termékek a nemesfémek mellett más kiegészítő anyagok felhasználásával készülnek (pl. zománc, gyöngy, üveg, selyem), amelyek részletes megjelölése és bemutatása az egyes termékleírásokban a Honlapon megtalálható.

A Honlapon elhelyezett képek, ábrák tájékoztató jellegűek, a szerződéskötés technikai körülményeire tekintettel a Termékek színe eltérő lehet.

A jelen ÁSZF magatartási kódexre nem utal.

2.2.A Honlapon kínált Termékek vásárlásának menete:

 • Az Igénybevevő az igényelt Terméket a „kosárba” gombra kattintva választhatja ki. Ezt követően rendelését az „online vásárlási űrlap” kitöltésével - a Termék darabszámának, a Termék megvásárlásához szükséges személyes adatainak megadásával, számlázási és szállítási címének megjelölésével, esetlegesen megjegyzés hozzáadásával és a fizetési mód kiválasztásával - majd a Termék(ek) árának megfizetésével véglegesítheti. Az esetleges adatbeviteli hibák (így pl.: a termék fajtája, termék mennyisége, szállítási cím, számlázási cím) a szerződés megkötése előtt az „online vásárlási űrlap” áttekintése során beazonosíthatóak és kijavíthatóak, a Honlap által beazonosítható hibás/hiányos adatokat a Honlap piros színnel jelöli.

Az Igénybevevő a kiválasztott Termék(ek)et nyomon követheti a Honlapon megtalálható „bevásárlókocsi” ikonra kattintással elérhető oldalon, ahol a „Fizetek” gombra kattintással és a fizetési mód (bankkártyás / utánvétes) kiválasztásával véglegesítheti a vásárlását.

 

Fizetési feltételek: a Termék(ek) árának fizetése a Szolgáltató részére bankkártyával történhet PayU fizetési szolgáltató oldalán keresztül, a mellékelt „PayU fizetés menete” elnevezésű tájékoztatóban részletesen leírtak szerint; illetőleg készpénzzel futárszolgálat utánvétes szolgáltatásán keresztül. Az utánvétes szolgáltatás menetét a 2.2.c.) pontban rögzített és a jelen ÁSZF-hez mellékelt „Szállítási szolgáltatás részletes leírása” elnevezésű tájékoztató tartalmazza.

 

Az egyes fizetési módokról, határidőkről, fizetési feltételekről, fizetéshez kapcsolódó esetleges járulékos költségekről, valamint az igénybe vehető kuponos kedvezmények érvényesítéséről teljes körűen a Szolgáltató a szerződés megkötése előtt az „online vásárlási űrlapon” tájékoztatja az Igénybevevőt. A Termék(ek) díszcsomagolását a Szolgáltató díjmentesen végzi.

 

A Szolgáltató a vételár kifizetését követően – a kiválasztott fizetési módnak megfelelő – számlát állít ki, amelyet a Termékkel együtt küld meg az Igénybevevő részére.

 

 • Az „online vásárlási űrlap” kitöltését és a rendelés fenti 2.2.a.) pontnak megfelelő véglegesítését követően a Szolgáltató a rendelésről az Igénybevevő által megadott e-mailcímre a Termék(ek) átvételéhez szükséges valamennyi lényeges információt tartalmazó visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás az Igénybevevő rendelésének véglegesítésétől számított 48 órán belül az Igénybevevőhöz nem érkezik meg, az Igénybevevő mentesül a szerződéses kötelezettség alól.

 

 • Szállítási információk:

 

Az Igénybevevő rendelésének kézbesítése csomagban történik a rendelés véglegesítését követő 16 (Tizenhat) munkanapon belül.

A Szolgáltató a megrendelt csomagokat szerződött futárszolgálattal (DPD Hungária Kft.) kézbesíti Magyarországon belül minden településre a fent rögzített határidőn belül munkaidőben (8-17 óra között), a mellékelt „Szállítási szolgáltatás részletes leírása” elnevezésű tájékoztatásban foglaltak szerint.

Magyarországon belüli kiszállítás esetén a kézbesítés díja a Szolgáltatót terheli, amelyről a Szolgáltató az „online vásárlási űrlapon” is tájékoztatást nyújt.

Sikertelen kézbesítés esetén a második kézbesítési kísérlet díjmentes; amennyiben azonban az Igénybevevő önhibájából ezt követően sem veszi át a Terméket, akkor a Szolgáltató jogosult az ebből származó többletköltség Igénybevevő részére történő kiszámlázására.

Kézbesítés esetén, az átvétel során az Igénybevevő köteles a csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében ellenőrizni. Sérült csomag esetében az Igénybevevő jogosult megtagadni a csomag átvételét és köteles a kézbesítővel a sérülésről jegyzőkönyvet felvenni. A Szolgáltató utólagos reklamációt a csomag fizikai sérülésével összefüggésben az előzőekben említettek szerint felvett jegyzőkönyv nélkül nem fogad el.

 • Igénybevevő a Termék c.) pontnak megfelelő átvételét követő nyolc munkanapon belül a Szolgáltató székhelyére megküldött írásos nyilatkozatával a szerződéstől indokolás nélkül elállhat. Elállás esetén az Igénybevevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A terméket az Igénybevevő a Szolgáltató által - az írásos elállási nyilatkozat átvételétől számított 48 órán belül - e-mailben közölt Magyarországi címre köteles haladéktalanul, hiánytalanul és sértetlenül visszaszolgáltatni. Abban az esetben, ha a Szolgáltató az írásos elállási nyilatkozat átvételét követő 48 órán belül nem közöl más címet, a terméket a Szolgáltató 1.1. pontban közölt székhelyére kell visszaszolgáltatni. Az Igénybevevőt a visszaszolgáltatás költségén felül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató az elállást követő harminc napon belül köteles a visszaszolgáltatott termék díját visszafizetni az Igénybevevő részére.

 

 

 • Igénybevevő elállási joga

A természetes személy Igénybevevő (továbbiakban: a Fogyasztó) a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat az alábbiak szerint:

A 2.2. pontnak megfelelő termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától a 2.2. d.) pont rendelkezéseinek megfelelően.

 

 • Szavatosság, jótállás

Ha a Fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni – a törvényben biztosított határidőben – a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó Szolgáltatóval szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

Igényérvényesítés helye: a Szolgáltató 1.1. pontban megjelölt székhelye.

A Szolgáltató a Fogyasztó kifogásáról – a 49/2003. GKM rendeletnek megfelelő – jegyzőkönyvet köteles felvenni, és annak másolatát köteles a Fogyasztónak átadni. A Fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről a Szolgáltató legkésőbb a bejelentéstől számított 3 (Három) munkanapon belül köteles nyilatkozni.

A Szolgáltató köteles a kijavítást vagy kicserélést - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül elvégezni. A kijavításra a terméket elismervény ellenében kell átvenni.

 

 

 1. Adatkezelés

3.1. A Szolgáltató a vele ügyfélkapcsolatban álló Igénybevevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és lakcímét bizalmasan, a jelen ÁSZF 2.2. pont szerinti szerződések létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó árak, díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, az ahhoz szükséges ideig kezelheti.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF 2.2. pont szerinti szerződésekből származó árak és díjak számlázása céljából kezelheti a szerződések tárgyával kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A Szolgáltató a fent említetteken túlmenően a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 Az előzőekben említett célokból kezelt adatokat a Szolgáltató törli a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése esetén, valamint a számlázást követően. A hatályos és vonatkozó számviteli jogszabályoknak megfelelő időszakra a Honlapon vásárolt termékekről, illetőleg megrendelt szolgáltatásokról készült számla adatai rögzítésre és tárolásra kerülnek.

A Szolgáltató az általa a fentiek szerint kezelt adatokat – a szállítás teljesítését végző cégen kívül – harmadik személy részére nem továbbítja, adatfeldolgozó szervezetet az adatkezelés folyamán igénybe nem vesz.

3.2. Az Igénybevevőnek lehetősége van személyes adatainak megadásával és azok kezeléséhez való hozzájárulásával „regisztrálni” magát a Honlapon. A Honlapon történő regisztráció célja, hogy a regisztrált Igénybevevő a 2.2. pont szerinti megrendelés és vásárlás során a 2.2. pontban említett „űrlapok” egyszerűbb kitöltésével gyorsabban szerződhessen a Szolgáltatóval. Az Igénybevevőnek lehetősége van rá, hogy a szolgáltatás igénybevételét/vásárlást megelőzően, a szolgáltatás igénybevétele során vagy szolgáltatás igénybevétele/vásárlás után a regisztrációs célból rögzített adatait – regisztrációját - a Honlapról törölje. 

3.3. Az Igénybevevőnek lehetősége van a Honlapon a Szolgáltató „hírlevelére” feliratkozni, ilyen esetben a Szolgáltató jogosult az Igénybevevő – hírlevél megküldéséhez szükséges – adatainak kezelésére. Az Igénybevevő bármikor jogosult leiratkozni a Szolgáltató hírleveléről. A leiratkozás lehetséges a hírlevélen minden alkalommal felajánlott leiratkozási lehetőség igénybevételével, illetőleg a Szolgáltató 1. pontban rögzített székhelyére vagy e-mail címére továbbított írásos nyilatkozattal.

 1. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

A Szolgáltató a Honlapon történő vásárlással, megrendeléssel kapcsolatban feltételezi az Igénybevevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:

- az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat;

- bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap akadálytalan működését és a vásárlást;

- bármilyen vételi eszközben bekövetkező meghibásodás, bármely a kommunikációs vonalakon bekövetkező hiba;

- bármilyen adatvesztés;

- bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;

- bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.

- Vis major esemény. VIS MAJOR: Vis majornak tekintendő a jelen ÁSZF vonatkozásában az olyan, a Felek által előre nem látható, s nem befolyásolható körülmény, amely a szerződés érvényessége alatt keletkezik, s hirtelen vissza nem fordítható, különleges esemény, részletesen: háború, lázadás, természeti csapás, járvány, tűz, sztrájk, bombariadó. Hirtelen jött olyan betegség, amely a szerződés tárgyát képező szolgáltatások megfelelő szinten való teljesítését akadályozza. Ha valamelyik fél a szerződéses kötelezettségeket nem tudja a Vis major bekövetkezte miatt betartani, haladéktalanul köteles írásban vagy más módon értesíteni a másik felet a vis major körülményeiről, annak elmúltáról.

 

 

 

 

Kártyapáláza ajándék kártya

A kártya felhasználható a diuss.hu webshopban található összes termékre.Az utalvány a diuss.hu webshopjában váltható be, vagy közvetlen a gyártótól történő személyes rendelés esetében is.A kártyán lévő összeg csak egyszer, egy összegben használható fel, más akcióval nem vonható össze, sem a teljes , sem a maradék összeg készpénzre nem váltható be.Ha a kártya összege nem fedezi a megvásárolandó ékszer árát akkor azt a normál webshopos vásárlással kell kiegészíteni.

A kártya 2016.12.01 és 2017.12.31 között érvényes.

Az ajándék kártyával történő megrendelésekre a diuss.hu webshopban leírt vásárlási szabályok vonatkoznak. Visszaváltásáról a magyar ptk az irányadó. Elvesztéséért, megrongálódásáért, ellopásáért nem vállalunk felelősséget. Elvesztése esetén nem pótolható. Csak akkor váltható be, amennyiben a kártyán szereplő adatok egyértelműen olvashatók. A beváltásra jogosult az a személy aki birtokolja a kártyát, a birtoklás joga ajándékozással átruházható. A kártyán lévő összeg, amennyiben a kártya kódját a diuss.hu webshop kosárban megadja, automatikusan levonódik a rendelés összegéből.